visit www.bkwsu.org/philippines

Inner Space Davao


07 July 4-6PM Breaking Free From Old Habits

Why do we keep repeating actions even if they are detrimental to our well-being? Habits. Understanding how habits develop will help us unlearn them. With the practice of meditation, we go further and discover how we can transform old habits into something that is beneficial and positive.

14 July 4-6PM
Nurturing Self-Esteem

What you honestly and truly think of yourself is more important than others think about you. remind yourself how God sees your potentials, your qualities and your specialities.

15 July 5:30-6:30PM
World Meditation Hour 60 Minutes for Peace

Sit one with the world, the family of human souls, sending out waves of good wishes and pure feelings. Watch what wonders emerge within you as you listen to guided commentaries accompanied by quiet, uplifting music.

21 July 4-6PM
Enjoying Parenting

Parent-child relationship is one of the most challenging experiences that bring out the spirit of love and giving. But what we give can only come from what we have. By knowing and loving themselves more, parent will know and love their children more.

28 July 4-6PM
Vegetarian Cooking Demo

Become healthy, wealthy and wise. Discover the benefits of vegetarianism and learn the simple art of cooking delicious and nutritious vegetarian meals.


Brahma Kumais Inner Space Meditation Center
Sta. Ana cor. Sobrecarey St., Davao City
Tel.: (082) 228 6052
Email: davao@ph.bkwsu.org


Read more...

Inner Space Manila

oh! tidings of comfort and joy!

02 DEC WED 5.15 - 6.30 PM


Ever wondered about some of life's paradoxes? For instance, if you want to feel comfortable, you have to let go of some comforts. Thinking too much about comfort makes you attached to it... Makes you fear you may lose it... What a joy to know that true comfort, true contentment, is a state of being that is created inside, not outside.

one with the world

09 DEC WED 5.15 - 6.30 PM


In the most spectacular, and in the most ancient of epics, the wise, old sages proclaim: "When all the great warriors are burning in the fire of love then the old world will be transformed." Consider that the energy of humanity when harnessed together as one will be brighter than the power of a thousand suns. Start experimenting with that wonder yourself. Sit in the stillness of your soul power.

a life of time is a lifetime

16 DEC WED 5.15 - 6.30 PM


Life coach and author Mike George says: " The clock on the wall is not time, it is simply a way of symbolizing the human experience. It is not our master, it is our creation... Time is life and you are life. When you spend time, you spend yourself. So be careful how you spend yourself. Don't let anyone else spend your life..."


Refresh @ 12 Lunchbreak Daily, Monday to Saturday

Time for Cool Change

Chill out! Come close, sit down with yourself and have a look, a look with love inside... Take time, make space in the middle of the day to turn your belief in the Ocean of Coolness into an experience.
Inner Space Manila
3/F CDC Building, 1195 Maria Orosa, Ermita, Manila

Tel.: (02) 521 2015

Fax: (02) 524 3489

Email: innerspace@ph.bkwsu.org

Read more...

Center for Spiritual Learning, Tagaytay27, 28, 29 December 4PM Sun - 4PM Tue 3 Days Solace for the Soul: Raja Yoga Meditation Intensives

We all have three eyes. Two for looking out and one for looking in. Why would we want to look in when the whole of the world seems to be "looking out"? When everything seems to be happening "out there"? Because the treasure we seek to discover is inside, not outside. Take a moment to stop. Don't rush. Don't search. Just look in. And see what there is all to see.


90 Minutes of Mindful Moments
10 to 11:30 AM
Wednesdays and Thursdays

It is when we silence the chattering of our mind that we can truly hear what is in oour heart. And find the stillness, the clarity and purity that lies within the soul. Spiritual silence carries us into the silence of our original state of being. This silence contains the power to create harmony in all our relationship and the sweetness to sustain all of them. This silence allows us to sit God in our heart, filling us with the kind of peace, love and power we have missed for so long.
Brahma Kumaris
Center for Spiritual Learning
1020 Magallanes Drive, Tagaytay City 4120
Telfax: (046) 483-2128
Email: tagaytay@bkwsu.org
Website: http://www.bktagaytay.com/

Read more...

For the SUCCESS....

http://www.sparklee.com - glitter text
Read more...

Mabuhay ang bagong magsasaka!


Likas marahil sa lahat ng Pilipino na mangarap at maghanap ng mga paraan upang maisakatuparan ang mga ito. Isang samahan ng mga magsasakang itinatag noon pang 2002 ay isinasabuhay ang pangarap ng bawat kasapi sa kaniyang pang-araw-araw na pakikipagsapalaran sa larangan ng buhay. Dalawang pamamaraan ang kanilang tinututukan: una, kailangang bumalik ang mga magsasaka sa pagtatanim na natural at hindi gumagamit ng kemikal (organing farming). Pangalawa, kailangan ding manumbalik ang kanilang kagandahang loob tulad ng bayanihan, tiyaga, sipag at kadalisayan (tinagurian nilang BATISKA).

Sa ngayon, halos 2,000 na kasapi ng Samahan ng Magsasaka sa Kapuluan (SAMASAKA) ang nagsasabuhay ng adhikaing mabago't mapaunlad ang katayuan ng maliliit na magsasaka sa Pilipinas. Mayroon silang hindi lamang sapat at ligtas na pagkain, kundi mayroon pa ring pagkaing pambenta. Maganda ang kanilang relasyon sa pamilya at masasabing sila'y responsableng mamamayan. Karamihan ng mga magsasaka ay matatagpuan sa Cavite bagama't mayroon ding naninirahan sa Laguna, Palawan at Bohol. Kabahagi ang gobernador ng Cavite na si Ayong Maliksi sa malaking tagumpay ng programang ito.

Kabilang sa minarapat na adhikain ng SAMASAKA ang pag-akit sa kabataan na nahinto sa pag-aaral na lumahok sa natural na pagsasaka, kasabay ang paghubog sa kanilang kagandahang asal.

Read more...

Irresistible Leadership


"Ir
resistible leadership comes from the belief that we can do something about our situation and improve our own lives. It is also taking responsibility for our own actions."

Marides Fernando, now mayor of Marikina for six years, says her leadership is anchored on the belief that people can choose to do something about their situation and take action to improve their own lives.

As a leader, she presents a vision to the people, gives them direction and sets them an example. She also tries to improve the character of the people, empowering them so that they become responsible for their own actions. When people perform their tasks and play their roles with the best possible effort, they themselves serve as inspiration.

"Everyday, I learn something new. The amount of character development and transformation in Marikina is the result of many years (only six, actually, but it seems so much more than that) of interacting with people and really getting to know them. What inspires me is the ability to make a difference in the lives of people. When you see people change, it gives you this feeling, this big thrill and satisfaction. That by itself is priceless."

Read more...

What dreams may come

It is possible to rise from poverty and hopelessness, break through life's multi-level challenges and fulfill one's dreams. This is the experience that echoes in the story of each CFFI scholar.

Scholars have something in common - a positive self-image, a dream to succeed in life, determination, initiative, openness to learning and compassion for the poor. The CFFI scholarship program provides life skills and motivational, personal and team effectiveness seminars, as well as special trainings like English proficiency. It also provides community support services, sustainable livelihood program for women, agricultural education and technical assistance, environment and proper waste management.

Charity First Foundation (CFFI) was founded by successful Tsinoys wanting to share their blessings in a way that impacts on economically-challenged but deserving young people. Their efforts have resulted in a bountiful harvest of 400 alumni, 22 of whom graduated with cum laude honors.

Among the core values that the formation program emphasizes are harmony, honesty, humility and helpfulness or what is known as the 4Hs.

Read more...

Panahon at Pagbabago

TIME AND TRANSFORMATION (PANAHON AT PAGBABAGO)
LIBRENG KONSIYERTO


Pangungunahan ng mga sikat na hosts na sila TESSIE TOMAS, BOY ABUNDA, RICKY DAVAO AT TIMMY CRUZ ang isang natanging programamng magdudulot ng naiibang aliw at karanasan. Ito ay gaganapin sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City sa ika-18 ng Hunyo 2007. Magsisimulang magpapasok ng mga dadalo ganap na ika-sais ng hapon at magsisimula ang palabas ng ika-pito ng gabi.


Isasalarawan ng “Time and Transformation” kung paano ang madaliang pagbabago ay maari ring maging kasiyasiya sa pamamagitan ng mga awit, sayaw at mga panandaliang talakayan ng mga sikat na personalidad tungkol sa value-based vignettes.

Si Floy Quintos ang magdidirek ng mabonggang palabas na musical na magtatanghal ng mga sikat na entertainers gaya nila Joel Ayala at Grace Nono at ang dance guru na si Douglas Nierras. Magbibigay rin ng naiibang bilang ang Charity First Mime Artists at Apostolic Catholic Church Choir.

Si Mayor Sonny Belmonte ang magbibigay ng mensaheng pagbati. Si Hirdaya Mohini ang magiging katangi-tanging panauhin. Siya ay isa sa tatlong administrative heads ng Brahma Kumaris, isang samahang pandaigdigan ng mamuno sa event upang ipagdiwang ang 70 taong paglilingkod nito sa buong mundo (25 taon sa Pilipinas)

Si Dadi Gulzar(Gulzar ay maisasalin sa “Bouquet of Flowers” o Pumpon ng Bulaklak bagama’t ang tunay niyang pangalan ay nangangahulugan ng “The One Who Attracts People’s Hearts” o “Siyang Nakakabighani ng Puso ng Tao”), na pinapipitagang international speaker ay inaasahang magsasalita sa harap ng 10,000 katao sa Big Dome.

“Time and Transformation” ay isang concert na walang bayad at lahat ay inaanyayahang dumalo. Tawagan ang teleponong 890 7960 (Rose Uy) o 922 9231 (Vicky Mandap). Bumisita sa www.bk-tnt.blogspot.com

Read more...

Time and Transformation

Like the cups of coffee in a mayonnaise jar,
we are called to realize which things
truly matter in our lives.
Recognizing where and
how we spend time can
be a step to a deeper transformation.

The Mayonnaise Jar and 2 Cups of Coffee

When things in your life seem almost too much to handle;
when 24 hours in a day are not enough;
remember the mayonnaise jar and the 2 cups of coffee...

A professor stood before his philosophy class and had some items in
front of him.

When the class began,
he wordlessly picked up a very large and empty mayonnaise jar
and proceeded to fill it with golf balls.


He then asked the students if the jar was full.
They agreed that it was.

The professor then picked up a box of pebbles and poured them into
the jar.
He shook the jar lightly.
The pebbles rolled into the open areas between the golf balls.

He then asked the students again if the jar was full.
They agreed it was.

The professor next picked up a box of sand and poured it into the
jar.
Of course, the sand filled up everything else.

He asked once more if the jar was full.
The students responded with an unanimous "yes."

The professor then produced two cups of coffee from under the table
and
poured the entirecontents into the jar,
effectively filling the empty space between the sand.

The students laughed.

"Now," said the professor as the laughter subsided,
"I want you to recognize that this jar represents your life.

The golf balls are the important things
--your family, your children, your health, your friends and your
favorite passions---
and if everything else was lost and only they remained;
your life would still be full.

The pebbles are the other things that matter;
like your job, your house and your car.

The sand is everything else---the small stuff.

"If you put the sand into the jar first," he continued,
"there is no room for the pebbles or the golf balls.

The same goes for life.

If you spend all your time and energy on the small stuff,
you will never have room for the things that are important to you.

"Pay attention to the things that are critical to your happiness.

Play with your children.
Take time to get medical checkups.
Take your spouse out to dinner.
Play another 18.

There will always be time to clean the house and fix the disposal.

Take care of the golf balls first
--the things that really matter--

Set your priorities.
"The rest is just sand."

One of the students raised her hand and inquired what the coffee
represented.

The professor smiled.
"I'm glad you asked."

"It just goes to show you that no matter how full your life may seem;
there's always room for a couple of cups of coffee with a friend . "Read more...

About Dadi Hirdaya Mohini (Dadi Gulzar)

“Budget your time in the morning. Audit your time in the evening.: Life is a process of continuous learning. Problems teach us valuable lessons and make us progress. But often people blame others and try to change their job, house, partner or situations that they hold responsible for their misery. It is like running away from one examination hall to another, because if we fail to learn the lessons of life at a particular place or time, we will have to face the same tests again till we have learnt a positive lesson. When we face life with courage, humility and a positive attitude, we learn to change every challenge into an opportunity for success.
Purity, September 2004

Dadi Gulzar's Special Qualities

When she was only 16, Brahma Baba asked her to leave the headquarters and open a meditation centre in Lucknow. A combination of innocence, courage and humour characterise her story of travelling through India as a young girl, protected only by the conviction that God was guiding her life. That conviction has formed a personality of complete clarity and openness – she does not have the masks and defence mechanisms that most of us carry.


Dadi Gulzar’s Visions

Dadi Gulzar has a deep belief in human potential for the creation of a better world. From an early age she had divine visions of a future world where technology, together with social, economic and political structures, are in alignment with highest human values, and where harmony, peace and prosperity prevail. Her belief that this is the future of humanity has taken her to every continent of the world, where she speaks on the practical applications of meditation and spiritual values in everyday life. Dadi Gulzar is the Director of Brahma Kumaris centres in Delhi and Kashmir.Read more...

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP